Turnīra nolikums

 

Nolikums >>> SFB-2022-Nolikums.pdf

Pieteikuma anketa >>> SFB-2022-Komandas-pieteikums.xls

Atļauja nepilngadīgajiem >>> SFB-2022-Atlauja-nepilngadigajiem.docx

 

Mērķi un uzdevumi

 1. Popularizēt florbolu Latvijā.
 2. Uzlabot spēlētāju meistarību starpsezonas laikā.
 3. Noskaidrot turnīra spēcīgākās florbola komandas un spēlētājus.
 4. Veselīga dzīves veida popularizēšana un lietderīga brīvā laika pavadīšana vasarā.

Vadība

 1. Turnīru organizē florbola klubs ''Saulkalne'', reģ.nr. 40008114457, saskaņojot ar Latvijas Florbola savienību.
 2. Par spēļu rīkošanu atbild turnīra organizatori.
 3. Turnīra organizators pasākuma norises vietā un laikā nodrošina sabiedrisko kārtību, medicīniskās palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu.
 4. Par spēļu norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis.
 5. Spēļu kalendārs un rezultāti tiks publicēti www.floorball.lv sadaļā: turnīri.
 6. Nolikums un pieteikšanās veidlapas internevietnē www.rigaslauvas.lv, sadaļā SFB, info - Jurijs Fedulovs tel.nr. 29135863, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
 7. Par covid-19 noteikumu ievērošanu atbildīgās persona J.Fedulovs tel.nr 29135863. 

Vieta un laiks

 1. Turnīrs notiks no 04.07.2022 līdz 30.07.2022 Rīgā, Kvēles ielā 64, stadionā, specializētajā sporta spēļu laukumā.
 2. Spēles notiks darba dienu vakaros no plkst.19:00 atbilstoši galvenā tiesneša izveidotajam spēļu kalendāram.

Dalībnieki un finanses

 1. Turnīrā drīkst piedalīties 2007.g.dz.un vecāki spēlētāji (komandā var pieteikt 3 LFS 2021./2022.g.sezonas virslīgas spēlētājus, ieskaitot vārtsargus).
 2. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, iesniedz vecāku un treneru parakstītu atļauju piedalīties turnīrā.
 3. Turnīrā var piedalīties visi Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotāji. Citi ar organizatoru atļauju.
 4. Dalības maksa turnīrā 300,- eiro.
 5. Apmaksa jāveic līdz komandas pirmajai spēlei.
 6. Komandu pieteikšanās: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tel. 29135863 līdz 22.jūnijam.
 7. Komandas spēlētāju pieteikums jāiesniedz līdz 30.jūnijam.
 8. Komandā var pieteikt 16 spēlētājus un 2 pārstāvjus.
 9. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
 10. Pieteiktos spēlētājus atsaukt un viņu vietā pieteikt citus nevar.
 11. Komandas spēlētāju papildus pieteikums līdz noteiktajam spēlētāju skaita ierobežojumam atļauts līdz izslēgšanas spēlēm.
 12. Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un stadiona Kvēles 64, Rīgā, iekšējās kārtības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
 13. Turnīra dalībnieki un pārstāvji ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu un pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu savai komandai.
 14. Par nepilngadīgu dalībnieku dalību turnīrā, veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas īsteno aizgādniecības tiesības) un attiecīgā kluba vadītājs, komandas vadītājs un turnīra pieteiktās komandas pārstāvis.
 15. Turnīra organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.
 16. Dalībnieki, apstiprinot savu dalību turnīrā, apņemas pildīt šā Nolikuma prasības un ievērot godīgas spēles principus, kas nosaka, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, kā arī pret fizisku un morālu rupjību.
 17. Spēlētājiem var tikt nozīmēta dopinga un narkotisko vielu kontrole. Veicot šādas kontroles procedūru, spēlētājiem un citiem turnīra dalībniekiem jāpakļaujas Latvijas Antidopinga biroja darbinieku prasībām. Visa informācija atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksam pieejama Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā: antidopings.gov.lv.
 18. Turnīra izslēgšanas spēles drīkst piedalīties tiekai tie nepilngadīgie spēlētāji atbilstoši vecumam , kuri 2021./22. gada sezonā atbilstoši atļautajam vecumam ir piedalījušies pieaugušo LFS saskaņotajās sacensībās ne jaunāki par 2007. gadu.

Norise un nodrošinājums

 1. Turnīrs notiek atbilstoši spēkā esošajiem IFF noteikumiem ar "neefektīvo" spēles laiku 2x15 min. Katra puslaika pēdējā 1 min. "efektīvais laiks".
 2. Spēle notiek 4 pret 4 un vārtsargi.
 3. Ja spēles pamatlaiks beidzas ar vienādu rezultātu, tiek izpildīti 5 pēcspēles metieni.
 4. Par uzvaru spēles pamatlaikā komanda saņem 3 punktus. Par uzvaru pēcspēles metienos 2 punktus, par zaudējumu pēcspēles metienos 1 punktu. Par zaudējumu spēles pamatlaikā 0 punktu.
 5. Par neierašanos uz spēli komanda saņem zaudējumu ar rezultātu 0:5. Par komandas turpmāko dalību lemj galvenais tiesnesis.
 6. Ir iespējami nolikuma papildinājumi.
 7. Par rupju un nesportisku turnīra spēlētāju un pārstāvju rīcību spēles un ārpus spēles laukuma turnīra laikā lemj un piemēro soda sankcijas galvenais tiesnesis pēc saviem ieskatiem.
 8. Par turnīra nolikuma pārkāpumiem komanda tiek diskvalificēta. Nospēlēto spēļu rezultāti tiek anulēti, piešķirot zaudējumu 0:5.
 9. Visos komandas atstādināšanas gadījumos no turnīra, dalības maksa netiek atmaksāta.
 10. Vienāda punktu skaita gadījumā regulārajā turnīrā augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka šādā secībā:
  - pēc savstarpējo spēļu rezultātiem,
  - pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs,
  - pēc lielāko gūto vārtu skaita visās spēlēs,
  - pēc mazākās soda laiku summas visās spēlēs.
  - izlozes kārtībā.
 11. Izspēles kārtība tiks paziņota pēc komandu pieteikšanās. (Viena vai vairākas apakšgrupas, izslēgšanas spēlēs piedalās visas komandas.)

Apbalvošana

 1. Katra turnīra komanda saņem balvu par dalību.
 2. Turnīra 1., 2., 3. vietu ieguvēju komandas apbalvo ar kausiem, medaļām un sponsoru balvām. Turnīra uzvarētāji saņem 200,- eiro dāvanu karti. 

Sponsori & sadarbības partneri

SFB 2021

RAČF